Sfințirea bisericii „Sfânta Maria” din orașul Sydney, Australia
Duminica, 19 august 2018 se va oficia sfințirea bisericii „Sfânta Maria" din orașul Sydney, Australia.
Sfințirea bisericii se va face cu rugăciunile Preasfințitului Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei si Noii Zeelande, înconjurat de soborul preoților români din Sydney, care va târnosi Sfânta Masă și va sfinți biserica prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir. Cu acest prilej, lăcașul de cult va primi al doilea hram - Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica.
La sărbătoare sunt așteptați să participe credincioșii români din oraș, autoritățile locale și reprezentanții corpului diplomatic de la Consulatul General al României din Sydney.

Istoricul Parohiei

Parohia Ortodoxă Română "Sfânta Maria" din Sydney a fost înființată ca prima parohie românească din Sydney, în anul 1973, după constituirea Adunării Parohiale și recunoașterea oficială, fiind dintru început sub jurisdicția canonică a Patriarhiei Române, care a dat și Decizia Patriarhală de înființare. Preotul Dr. Gabriel Popescu, parohul primei parohii românești din Sydney, N.S.W. a început slujirea în locații închiriate, în anul 1975.
Parohia a cumpărat proprietatea în anul 1977 - o bisericuță de lemn metodistă cu o sală socială. Construirea actualei biserici a avut loc în trei etape: în anul 1982 s-a realizat pronaosul bisericii, între anii 1985-1987 s-a refăcut noasul bisericii și în 1998 turla bisericii, fiind prima biserică românească din Australia construită în stilul arhitecturii tradiționale românești. În anul 1989 s-a instalat mozaicul de la intrarea bisericii reprezentând icoana Maicii Domnului, executat de pictorul Ghe. Răducanu.
În anul 1991 Patriarhia Română a înzestrat biserica cu un iconostas sculptat, candele, veșminte, icoane noi și cărți de cult. Lucrările de înveșmântare iconografică a interiorului bisericii au avut loc în intervalul aprilie-decembrie 1994. Pictura murală a bisericii, lucrată de familia pictorilor Doru Dumitru și Cristina Slădescu, poartă atât amprenta stilului bizantin ortodox cât și a școlii de iconografie românească. Iconografia bisericii se desfășoară în două registre: primul, în plan inferior, este alcătuit din icoane reprezentând 30 de sfinți români și universali, iar cel de al doilea, în plan superior, este alcătuit dintr-un șir de 22 icoane, înfățișând scene biblice.
În anul 2007, Parohia a fost înregistrată ca organizație non-profit încorporată.
În iunie 2010 s-a obținut noul titlu de proprietate pe numele Parohiei Sfânta Maria Inc. În această perioadă s-au făcut lucrări de zugrăvire a tavanului și turlei bisericii.
Din anul 2011 se fac eforturi pentru găsirea soluțiilor optime în vederea construirii noului Centru Cultural-Misionar, oficiul parohial și casa parohială.
În octombrie 2012, s-a adoptat Statutul pentru organizarea și funcționarea Parohiei sub autoritatea canonică a Episcopiei ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande. Sub îndrumarea ierarhului, cu susținerea financiară a membrilor parohiei și în general a românilor ortodocși din Sydney și cu grija Consiliului Parohial, după întocmirea documentației și obținerea autorizațiilor legale, între anii 2012-2014 s-au făcut lucrări de reparație și prelungire a acoperișului bisericii, s-a montat instalația de iluminare a exteriorului, s-a turnat fundație de beton pe care a fost fixată noua pardoseală, apoi s-a curățat și s-a restaurat pictura bisericească. Lucrările de înnoire au fost binecuvântate prin stropire cu aghiasmă, de către chirirh la data de 29 decembrie 2013.
În următorii ani, biserica a fost împodobită cu covoare, mobilier nou din stejar: Sfânta Masă, proscomidiar, mobilier de altar, scaun arhieresc, 90 strane și scaune, uși de intrare în biserică, lucrările de înnoire a bisericii continuându-se până în anul 2018.
Duminică, 19 august 2018, chiriarhul împreună cu preoții români din Sydney, va târnosi Sfânta Masă, va resfinți pictura restaurată și lucrările de înnoire ale bisericii, efectuate între anii 2012-2018.
Cu această ocazie, biserica va primi al doilea hram, fiind încredințat și rugăciunilor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.

Published in Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, Thursday, 16 August 2018

News and events