Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL pentru Parohia "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Melbourne


PATRIARHIA ROMÂNĂD A N I E L
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE


Sărbătoare și Binevântare la Melbourne

"Fraților, bucurați-vă! Desăvîrșiți-vă,

măngăiați-vă, fiți uniți în cuget, trăiți în pace,

iar Dumnezeul dragostei și al pacii va fi cu voi."

(II Corinteni 13, 11)Cu multă bucurie, ne adresăm tuturor credincioșilor ortodocși români din Melbourne, la împlinirea a 40 de ani de la înființarea primei parohii ortodoxe românești din Australia, cu hramul "Sfinții Apostoli Petru și Pavel".
Acest însemnat eveniment este un popas binecuvântat ce ne dă prilejul să constatăm vrednicia românilor care, deși departe de țară, s-au străduit totuși să păstreze credința ortodoxă strămoșească, identitatea și cultura românească.
Unii dintre dumneavoastră faceți parte din rândul exilului românesc, cauzat de suferințele pe care le-ați îndurat în timpul regimului comunist ateu. Ajunși in Australia, unde v-ați putut bucura de libertate deplină,deși ați sporit din punct de vedere material prin hărnicia de care ați dat dovadă, totuși nu ați uitat valorile spirituale românesti.
În anul 1970, în vremuri destul de tulburi pentru țară și Biserică, vrednicul de pomerire Patriarhul Justinian a binecuvântat înființarea primei parohii românești din Australia, apreciind eforturile depuse în acest sens de credincioșii români din Melbourne.
De asemenea, trebuie amintită aici misiunea pastorală pe care au desfășurat-o de-a lungul anilor, preoții români: Theodor Kentridis (grec de origine română), Dumitru Găina și Dumitru Coman, trimiși de Patriarhia Română pentru a păstori aceasta parohie ortodoxă română.
După anul 1990, datorită creșterii semnificative a numărului de ortodocși români, s-a simțit tot mai mult nevoia unei organizări bisericești corespunzătoare. Astfel, la propunerea noastră, în anul 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a aprobat înființarea unei episcopii pentru românii din Australia și Noua Zeelandă.
În acest sens, biserica "Sfinții Apostoli Petru și Pavel" și credincioșii din cadrul parohiei ortodoxe românești din Melbourne au fost o gazdă bună și ospitalieră pentru momentul festiv din 29 iunie 2008, dedicat întronizării celui dintâi episcop ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, în persoana Preasfințitului Părinte Mihail, ales de Sfântul Sinod al Bisericii noastre în data de 5 martie 2008. Prin noua Episcopie Ortodoxă Română a Australiei și Noii Zeelande, comunitatea românească de aici a crescut în demnitate și a sporit în activitate, spre bucuria Bisericii Mame din România și a poporului român drept-credincios.
În acest nou cadru eclesial, este necesar ca toate parohiile acestei noi eparhii să participe activ la lucrarea misionară a Bisericii, să păstreze identitatea creștin-ortodoxă și românească, să cultive pacea întreolaltă și cu cei de alte etnii și confesiuni și să cultive cooperarea cu autoritățile australiene pentru binele comun.
Cu ocazia aniversării a 40 de ani de la înființarea acestei parohii, aducem mulțumire lui Dumnezeu și prinos de recunoștință tuturor ctitorilor, slujitorilor și binefăcătorilor din trecut și din prezent, care au arătat hărnicie și dărnicie, slujire sfântă și faptă bună, aducând astfel laudă Preasfintei Treimi în biserica "Sfinții Apostoli Petru și Pavel" din Melbourne.
Cu aceste gânduri, de frățească dragoste și părintească dragoste în Hristos, ne rugăm Preasmilostivului Dumnezeu să vă dăruiască tuturor celor care participați la această sărbătoare, pace și sănptate, bucurie și ajutor în toată fapta cea bună, spre întărirea comuniunii românilor de pe continentul australian.


De Sfintele Sărbători ale Crăciunului, Anului Nou 2011 și Botezului Domnului, vă adresăm tuturor salutarea tradițională:


Întru mulți și fericiți ani!

Cu aleasă prețuire și părintești binecuvântări,


D A N I E L,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Published in Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, Friday, 24 December 2010

News and events